REGULAMIN PROMOCJI "Pożyczaj taniej"


§1 Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem promocji jest Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 20, 31-231 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000281138, NIP 945-208-12-95, REGON 120476540, kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości 200 000,00 zł.

2. Regulamin promocji „Pożyczaj taniej” stanowi integralną część Umowy Ramowej a zawarte w Umowie Ramowej definicje mają tożsame znaczenie.

§2 Zakres i warunki promocji

1. Promocja polega na obniżeniu Opłaty za Udzielenie Pożyczki. Stawki promocyjne Opłat za Udzielenie Pożyczki są przedstawione w tabeli Regulaminu Promocji "Pożyczaj taniej".

2. Promocyjne Opłaty za Udzielenie Pożyczki dotyczą Wniosków o Udzielenie Pożyczki, złożonych w czasie trwania promocji i przysługują Pożyczkobiorcy, który spłacił Pożyczkodawcy terminowo poprzednią Pożyczkę tj. w Dniu Spłaty.

3. Pożyczkobiorca jest obowiązany spłacić Pożyczkę najpóźniej w Dniu Spłaty wynikającym z Umowy Pożyczki.

§3 Naruszenie warunków promocji

1. Warunkiem skorzystania z promocji „Pożyczaj taniej” objętej niniejszym regulaminem jest terminowe spłacenie Pożyczki, czyli najpóźniej w Dniu Spłaty.

2. W przypadku spłaty Pożyczki po upływie Dnia Spłaty lub braku spłaty Pożyczki, udzielony rabat ulega anulowaniu, a Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Pożyczki na zasadach ogólnych określonych w Umowie Ramowej.

3. Promocyjne Opłaty za Udzielenie Pożyczki wynikające z niniejszego regulaminu przestają obowiązywać automatycznie (bez konieczności składania oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron) w przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności warunku określonego w § 3 ust. 1 i 2.

4. Anulowanie niniejszej promocji w wyniku nieterminowej spłaty lub braku spłaty nie stanowi zmiany Umowy Pożyczki.

§4 Postanowienia końcowe

1. Złożenie Wniosku o Udzielenie Pożyczki po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji.

2. Niniejszy regulamin promocji "Pożyczaj taniej" wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2019 roku i obowiązuje do odwołania.

Tabela. Przykładowa wysokość Opłat za Udzielenie Pożyczki w Promocji "Pożyczaj taniej"


Kwota pożyczki w zł
Opłata za udzielenie pożyczki na
7 dni w zł


Całkowita kwota do spłaty w zł


RRSO
w %
Opłata za udzielenie pożyczki na
15 dni w zł


Całkowita kwota do spłaty w zł


RRSO
w %
Opłata za udzielenie pożyczki na
30 dni w zł


Całkowita kwota do spłaty w zł


RRSO
w %
500 65 565 58468.18 95 595 6791.43 110 610 1023.86
600 78 678 58468.18 114 714 6791.43 132 732 1023.86
700 91 791 58468.18 133 833 6791.43 154 854 1023.86
800 104 904 58468.18 152 952 6791.43 176 976 1023.86
900 117 1017 58468.18 171 1071 6791.43 198 1098 1023.86
1000 130 1130 58468.18 190 1190 6791.43 220 1220 1023.86
1100 143 1243 58468.18 209 1309 6791.43 242 1342 1023.86
1200 156 1356 58468.18 228 1428 6791.43 264 1464 1023.86
1300 169 1469 58468.18 247 1547 6791.43 286 1586 1023.86
1400 182 1582 58468.18 266 1666 6791.43 308 1708 1023.86
1500 195 1695 58468.18 285 1785 6791.43 330 1830 1023.86
1600 208 1808 58468.18 304 1904 6791.43 352 1952 1023.86
1700 221 1921 58468.18 323 2023 6791.43 374 2074 1023.86
1800 234 2034 58468.18 342 2142 6791.43 396 2196 1023.86
1900 247 2147 58468.18 361 2261 6791.43 418 2318 1023.86
2000 260 2260 58468.18 380 2380 6791.43 440 2440 1023.86
2100 273 2373 58468.18 399 2499 6791.43 462 2562 1023.86
2200 286 2486 58468.18 418 2618 6791.43 484 2684 1023.86
2300 299 2599 58468.18 437 2737 6791.43 506 2806 1023.86
2400 312 2712 58468.18 456 2856 6791.43 528 2928 1023.86
2500 325 2825 58468.18 475 2975 6791.43 550 3050 1023.86
2600 338 2938 58468.18 494 3094 6791.43 572 3172 1023.86
2700 351 3051 58468.18 513 3213 6791.43 594 3294 1023.86
2800 364 3164 58468.18 532 3332 6791.43 616 3416 1023.86
2900 377 3277 58468.18 551 3451 6791.43 638 3538 1023.86
3000 390 3390 58468.18 570 3570 6791.43 660 3660 1023.86
3100 403 3503 58468.18 589 3689 6791.43 682 3782 1023.86
3200 416 3616 58468.18 608 3808 6791.43 704 3904 1023.86
3300 429 3729 58468.18 627 3927 6791.43 726 4026 1023.86
3400 442 3842 58468.18 646 4046 6791.43 748 4148 1023.86
3500 455 3955 58468.18 665 4165 6791.43 770 4270 1023.86
3600 468 4068 58468.18 684 4284 6791.43 792 4392 1023.86
3700 481 4181 58468.18 703 4403 6791.43 814 4514 1023.86
3800 494 4294 58468.18 722 4522 6791.43 836 4636 1023.86
3900 507 4407 58468.18 741 4641 6791.43 858 4758 1023.86
4000 520 4520 58468.18 760 4760 6791.43 880 4880 1023.86
4100 533 4633 58468.18 779 4879 6791.43 902 5002 1023.86
4200 546 4746 58468.18 798 4998 6791.43 924 5124 1023.86
4300 559 4859 58468.18 817 5117 6791.43 946 5246 1023.86
4400 572 4972 58468.18 836 5236 6791.43 968 5368 1023.86
4500 585 5085 58468.18 855 5355 6791.43 990 5490 1023.86
4600 598 5198 58468.18 874 5474 6791.43 1012 5612 1023.86
4700 611 5311 58468.18 893 5593 6791.43 1034 5734 1023.86
4800 624 5424 58468.18 912 5712 6791.43 1056 5856 1023.86
4900 637 5537 58468.18 931 5831 6791.43 1078 5978 1023.86
5000 650 5650 58468.18 950 5950 6791.43 1100 6100 1023.86
5100 663 5763 58468.18 969 6069 6791.43 1122 6222 1023.86
5200 676 5876 58468.18 988 6188 6791.43 1144 6344 1023.86
5300 689 5989 58468.18 1007 6307 6791.43 1166 6466 1023.86
5400 702 6102 58468.18 1026 6426 6791.43 1188 6588 1023.86
5500 715 6215 58468.18 1045 6545 6791.43 1210 6710 1023.86
5600 728 6328 58468.18 1064 6664 6791.43 1232 6832 1023.86
5700 741 6441 58468.18 1083 6783 6791.43 1254 6954 1023.86
5800 754 6554 58468.18 1102 6902 6791.43 1276 7076 1023.86
5900 767 6667 58468.18 1121 7021 6791.43 1298 7198 1023.86
6000 780 6780 58468.18 1140 7140 6791.43 1320 7320 1023.86
6100 793 6893 58468.18 1159 7259 6791.43 1342 7442 1023.86
6200 806 7006 58468.18 1178 7378 6791.43 1364 7564 1023.86
6300 819 7119 58468.18 1197 7497 6791.43 1386 7686 1023.86
6400 832 7232 58468.18 1216 7616 6791.43 1408 7808 1023.86
6500 845 7345 58468.18 1235 7735 6791.43 1430 7930 1023.86
6600 858 7458 58468.18 1254 7854 6791.43 1452 8052 1023.86
6700 871 7571 58468.18 1273 7973 6791.43 1474 8174 1023.86
6800 884 7684 58468.18 1292 8092 6791.43 1496 8296 1023.86
6900 897 7797 58468.18 1311 8211 6791.43 1518 8418 1023.86
7000 910 7910 58468.18 1330 8330 6791.43 1540 8540 1023.86