Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej Udzielania Pożyczek Gotówkowych

TABELA OPŁAT Vega sp. z o.o.

1. Przykładowa wysokość Opłat za Udzielenie Pożyczki
Kwota pożyczki
w zł
Opłata za udzielenie pożyczki
na okres 30 dni w zł
Całkowita kwota do spłaty w zł RRSO w %
500 77 577 474,00
600 92 692 469,97
700 108 808 475,73
800 123 923 472,48
900 139 1039 476,70
1000 154 1154 474,00
1100 169 1269 471,80
1200 185 1385 475,01
1300 200 1500 473,07
1400 216 1616 475,73
1500 231 1731 474,00
1600 246 1846 472,48
1700 262 1962 474,71
1800 277 2077 473,32
1900 293 2193 475,28
2000 308 2308 474,00
2100 323 2423 472,84
2200 339 2539 474,55
2300 354 2654 473,47
2400 370 2770 475,01
2500 385 2885 474,00
2600 400 3000 473,07
2700 416 3116 474,45
2800 431 3231 473,57
2900 447 3347 474,84
3000 462 3462 474,00
3100 477 3577 473,22
3200 493 3693 474,38
3300 508 3808 473,63
3400 524 3924 474,71
3500 539 4039 474,00
3600 554 4154 473,32
3700 570 4270 474,33
3800 585 4385 473,68
3900 601 4501 474,62
4000 616 4616 474,00


2. Pozostałe opłaty i koszty
Lp Opłata Wysokość opłaty
1 Odsetki za nieterminową płatność Pożyczki Odsetki za czas opóźnienia w wysokości 11,2% rocznie, przy czym nigdy nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, określona w art. 481 § 21 kodeksu cywilnego. Odsetki maksymalne wynoszą dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, tj. dwukrotność stopy 5,6%. (wartość na dzień 1.05.2020)
2 Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego są pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1025) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790) jak również pozostałe koszty określone przepisami prawa.

Koszty zastępstwa procesowego – w wysokości zgodnej z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804).