• Kwotę pożyczki, powiększoną o opłatę za udzielenie pożyczki możesz spłacić za pośrednictwem bankowości internetowej lub w oddziale dowolnego banku albo w dowolnej placówce Poczty Polskiej, przelewając pieniądze na nasz rachunek:
91 2490 0005 0000 4600 9561 3822  Alior Bank lub
81 1020 2733 0000 2802 0034 0315  PKO Bank Polski lub
16 1140 1081 0000 4557 2600 1001 mBank S.A.


Odbiorca: Vega Sp. z o.o.
Adres: ul. Bociana 20, 31-231 Kraków
Tytuł przelewu: „Spłata ID (wpisz swój numer ID Klienta)”

Jakie są konsekwencje opóźnienia lub braku spłaty pożyczki?


W przypadku braku spłaty lub opóźnienia mogą zostać naliczone następujące opłaty:
  • naliczenie odsetek za czas opóźnienia w wysokości
    22,5% rocznie (stan na dzień 05.10.2023),
    przy czym nigdy nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie
  • koszty zastępstwa prawnego, postępowania sądowego i egzekucyjnego celem odzyskania wierzytelności o ile zajdzie taka potrzeba

Co robić, jeśli nie jestem w stanie spłacić pożyczki w ustalonym terminie?


Jeśli nie posiadasz środków na spłatę całości zadłużenia, niezwłocznie skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo. Wpłać również maksymalnie tyle ile możesz, czym obniżysz koszty związane z odsetkami za opóźnienie w spłacie. Wszystkie wpłaty pomniejszają saldo twojego zadłużenia. Jako jedna z nielicznych firm, przy pożyczce konsumenckiej stosujemy zasadę, w której naliczone odsetki są spłacane na końcu. To pozwala uniknąć niekorzystnej sytuacji, w której wpłaty mogą nie pokryć narastających odsetek i pozostały kapitał do spłaty nie będzie maleć.

Co to jest stopa procentowa i jaki ma wpływ na pożyczkę w Szybkiej Monecie?


Wysokość stóp procentowych ustala Rada Polityki Pieniężnej. Dla pożyczkobiorcy istotna jest stopa nazywana referencyjną i wynosi
5,75% rocznie (stan na dzień 05.10.2023).
Stopy procentowe mogą ulegać zmianom w czasie. Nasze pożyczki konsumenckie posiadają jedynie stałą opłatę. W przypadku kiedy pożyczka nie zostanie spłacona w terminie, wtedy od następnego dnia naliczane będą odsetki za opóźnienie. Odsetki naliczane są również w przypadku odstąpienia od umowy pożyczki. Wysokość odsetek zależy między innymi od wysokości obowiązującej w tym czasie stopy referencyjnej.