• Kwotę pożyczki, powiększoną o opłatę za udzielenie pożyczki możesz spłacić za pośrednictwem bankowości internetowej lub w oddziale dowolnego banku albo w dowolnej placówce Poczty Polskiej, przelewając pieniądze na nasz rachunek:

 

91 2490 0005 0000 4600 9561 3822  Alior Bank lub
81 1020 2733 0000 2802 0034 0315  PKO Bank Polski lub
16 1140 1081 0000 4557 2600 1001 mBank S.A.


Odbiorca: Vega Sp. z o.o.
Adres: ul. Bociana 20, 31-231 Kraków
Tytuł przelewu: „Spłata ID (wpisz swój numer ID Klienta)”

 

Prosimy o informację, jeżeli nie jesteś w stanie spłacić swojego zobowiązania w wyznaczonym terminie. Wpłać również maksymalnie tyle ile możesz, czym obniżysz koszty związane z odsetkami za opóźnienie w spłacie. Wszystkie wpłaty pomniejszają saldo twojego zadłużenia.

Jako jedna z nielicznych firm, przy pożyczce konsumenckiej stosujemy zasadę, w której naliczone odsetki są spłacane na końcu.

To pozwala uniknąć niekorzystnej sytuacji, w której wpłaty mogą nie pokryć narastających odsetek i pozostały kapitał do spłaty nie będzie maleć.